Spraoi sa Rang-Ceacht Úcailéile

Bhain daltaí Gaeilge na tríú bliana ó rang Ms Lattimore an-taitneamh as ceacht úcailéile a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. D’fhoghlaim siad faoi réimniú corda, na téada éagsúla agus faoin módh ordaitheach maidir le briathra na Gaeilge. Bhíomar in ann amhrán iomlán a chasadh le chéile ag deireadh an ranga. Tá bua an cheoil agus bua na Gaeilge iontu cinnte!

3rd year Irish students from Ms Lattimore’s class really enjoyed a ukulele lesson all taught through Irish. They learned about chord progression, the different strings as well as the imperative form in Irish concerning Irish verbs and how to give instructions. We were able to play a full song together at the end of the class. They certainly have the gift of Irish and music!