Maidin Greannmhar….Hilarious Morning!

Bhain daltaí na hArdteiste taitneamh as seó idirghníomhach inniu bunaithe ar na Sraith Pictiúr, cuid ríthábhachtach dá gcúrsa Ardteiste. Míle buíochas le ‘Caith Amach É’ as gach rud a chur in láthair i mbealach greannmhar agus beomhar!
6th years enjoyed an interactive show today based on their sraith pictiúr, a key component of their Leaving Certificate exam. Many thanks to ‘Caith Amach É’ who brought the material alive in a hilarious and lively way!