Scléip sa Rang

I rith na seachtaine bhain daltaí na dara bliana an-sult as cláir chluichí a chruthú! Rinne na daltaí cluichí bunaithe ar an litríocht agus ar an ngramadach atá déanta againn ó thús na bliana chun cabhrú leis an bhfoghlaim i mbealach spraíúil agus cruthaitheach.
 This week second year students really enjoyed creating board games! The students made games based on the literature and grammar we have done since the start of the year to help with learning in a fun and creative way.